:

Kan man gå vanligt gymnasium efter Grundsärskola?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man gå vanligt gymnasium efter Grundsärskola?
  2. Hur många år går man i gymnasiesärskola?
  3. Hur länge går man i gymnasiesärskola?
  4. Vad händer efter gymnasiesärskolan?
  5. Vad innebär det att gå i gymnasiesärskolan?
  6. Hur många skoldagar är det på ett år gymnasiet?

Kan man gå vanligt gymnasium efter Grundsärskola?

Om utredningen inte visar att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp får eleven istället på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar. Det kan sedan göras fortsatta observationer och eventuellt en ny utredning senare.

Hur många år går man i gymnasiesärskola?

Nationella program i gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan har eleverna rätt till en garanterad undervisningstid om 3 600 timmar fördelade på fyra år.

Hur länge går man i gymnasiesärskola?

Alla program inom gymnasiesärskolan är på fyra år. Hit kan du söka om du har en utvecklingsvariation* och är under 20 år. Du behöver inte ha gått i grundsärskolan för att få söka.

Vad händer efter gymnasiesärskolan?

Alla nationella program i gymnasiesärskolan är yrkesinriktade. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiesärskolan. Vad du ska göra efter dina år i skolan beror på vad du vill och kan göra. Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola.

Vad innebär det att gå i gymnasiesärskolan?

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Hur många skoldagar är det på ett år gymnasiet?

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ett läsår vara 40 veckor och minst 178 skoldagar.