:

Vad kostar Kapselendoskopi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar Kapselendoskopi?
  2. Vad ser man på MR tunntarm?
  3. Vad kostar en gastroskopi?
  4. Vilka inflammatoriska tarmsjukdomar finns det?
  5. Kan man få cancer i tunntarmen?
  6. Hur röntgar man tarmarna?

Vad kostar Kapselendoskopi?

Även om engångskameran kostar 6 000 kronor är det en låg kostnad i jämförelse med alternativen. – Det är dock relativt ovanligt med tunntarmsproblem och därför räknar vi inte med fler än cirka 100 undersökningar per år.

Vad ser man på MR tunntarm?

Hittar små tarmtumörer Undersökningarna visar förekomst av förträngningar i tarmen som orsakas av exempelvis tumörer, inflammation eller ärrläkning. De åskådliggör också fistlar, aktiverade lymfkörtlar och inflammatoriska reaktioner i tarmväggen.

Vad kostar en gastroskopi?

Besöket kostar 350 kronor. Vid remiss från vårdcentral kostar det 150 kronor.

Vilka inflammatoriska tarmsjukdomar finns det?

Crohns sjukdom och ulcerös kolit tillsammans med mikroskopisk colit kallas gemensamt för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). IBD är en långvarig sjukdom som ger upphov till inflammation i tunn- och/eller tjocktarmen. Ibland kan sjukdomen vara vilande och ibland aktiv. När sjukdomen är aktiv kallar vi det för ett skov.

Kan man få cancer i tunntarmen?

Det finns flera olika typer av cancertumörer som du kan få i tunntarmen. Många som får en cancertumör i tunntarmen blir av med den, eller kan få behandling som gör att det går att leva ett bra liv trots sjukdomen. Tunntarmscancer är ovanligt. De flesta som får sjukdomen är omkring 60 år.

Hur röntgar man tarmarna?

Under hela undersökningen ligger du på en brits. Ett kontrastlavemang kopplas via en slang in i ändtarmen. För att tarmen ska slappna av sprutar vi in ett läkemedel i ett kärl i armen. Kontrastmedlet får rinna in i tarmen under röntgengenomlysningen för att följa kontrastens väg i tjocktarmen.