:

Vad är sjuksköterskans uppgift vid klinisk undersökning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sjuksköterskans uppgift vid klinisk undersökning?
  2. Varför gör man provtagningar och undersökningar?
  3. Vilka provtagningar och undersökningar gör man?
  4. När frigörs isocyanater?
  5. Kan akrylat vara allergiframkallande?

Vad är sjuksköterskans uppgift vid klinisk undersökning?

Sjuksköterskan startar med en allmän inspektion och går sedan över till en mer specifik och uttömmande sådan, som fokuserar på patientens problemområde. I den fysiska bedömningen rör hon vid patientens hud och får då också information om patientens temperatur.

Varför gör man provtagningar och undersökningar?

Det finns många olika metoder för att mäta och analysera både hälsa och sjukdom. Provtagning är ett viktigt redskap för att ställa diagnos. Det är också en hjälp vid behandling och uppföljning av sjukdom. Här berättar vi om de vanligaste provtagningsmetoderna blodprov, nasofarynx och urinprov, och vad de mäter.

Vilka provtagningar och undersökningar gör man?

Här hittar du allt innehåll inom undersökning och provtagning som till exempel venös blodprovstagning, puls- och blodtrycksmätning, ledpunktion och biopsier....Biopsier och punktioner

  • Ledpunktion.
  • Benmärgspunktion.
  • Biopsier.
  • Lumbalpunktion.

När frigörs isocyanater?

Då en produkt innehållande PUR upphettas till en temperatur på 150–200 grader frigörs isocyanater liksom vid härdning av limmer. Det är mycket allergiframkallande och för vissa personer kan det räcka med en exponering för att framkalla astmaliknande besvär för resten av livet. Luftvägarna skadas.

Kan akrylat vara allergiframkallande?

Akrylat. Kemiska produkter som innehåller akrylater eller metakrylater och som är märkta som allergiframkallande, på grund av att de innehåller akrylat eller metakrylat, omfattas av krav på utbildning med utbildningsintyg (37 e §).