:

Vad är viktigt att tänka på vid administrering av ögondroppar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är viktigt att tänka på vid administrering av ögondroppar?
 2. Hur fungerar ögonsalva?
 3. Hur tar man örondroppar?
 4. Varför ska ögondroppar vara rumstemperatur?
 5. Hur använder man Vagitorier?
 6. Är Ficortril receptfritt?
 7. Hur länge håller en bruten förpackning ögondroppar i rumstemperatur?

Vad är viktigt att tänka på vid administrering av ögondroppar?

Att ge läkemedel i ögonen med ögondroppar och ögonsalva

 • Tillämpa basala hygienrutiner.
 • Om tubens eller flaskans spets vidrör ögat får förpackningen inte användas igen.
 • Om olika sorters ögondroppar ska ges väntar man minst fem minuter mellan indroppningarna. Annars finns det risk för att den avsedda effekten inte uppnås.

Hur fungerar ögonsalva?

Ögondroppar och ögonsalva kan användas mot bland annat allergier, infektioner, ögonsjukdomar som grön starr och torra ögon. Läkemedlen verkar på plats i ögat. Ögondroppar på flaska har en liten pip som gör det lätt att droppa vätskan i ögonen. Många ögondroppar finns också som engångspipetter.

Hur tar man örondroppar?

Örondroppar

 1. Ligg på sidan eller sitt eller stå med lutat huvud.
 2. Dra örat uppåt och bakåt. ...
 3. Håll pipen, tuben eller pipetten nära örat, men försök att inte röra vid örat med pipen eller tuben för att undvika att bakterier kommer in i flaskan eller tuben.

Varför ska ögondroppar vara rumstemperatur?

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Den förpackning man för tillfället använder kan därför förvaras i rumstemperatur. Här kan du titta på en film om att ge ögondroppar.

Hur använder man Vagitorier?

Vagitorier och slidtabletter smälter eller löses upp inne i slidan. Vagitorier är ganska stora och fasta i konsistensen och är lätta att hantera som de är. Du för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när du sätter in en tampong. Till vissa vagitorier finns det en införare i förpackningen.

Är Ficortril receptfritt?

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Hur länge håller en bruten förpackning ögondroppar i rumstemperatur?

ska användas inom 12 timmar.