:

Vad gör en Byggproduktionsledare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Byggproduktionsledare?
  2. Hur många år läser man till byggnadsingenjör?
  3. Vad tjänar en YH ingenjör?
  4. Vad tjänar en produktionsledare Bygg?
  5. Vad är byggproduktion?
  6. Vad tjänar man som produktionsledare?

Vad gör en Byggproduktionsledare?

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är den som ansvar för hela byggprocessen och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål. Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering.

Hur många år läser man till byggnadsingenjör?

Utbildning. Utbildningar till byggingenjör finns inom högskolan/universitet och inom yrkeshögskolan. För att bli högskoleingenjör krävs tre års studier vid högskola. För att bli civilingenjör med inriktning mot byggområdet krävs fem års studier vid högskolan.

Vad tjänar en YH ingenjör?

Hur mycket ska jag begära i ingångslön? För 2022 rekommenderar Sveriges Ingenjörer att du som är civilingenjör begär minst 37 300 kr/mån och du som är högskoleingenjör begär minst 35 300 kr/mån i ingångslön.

Vad tjänar en produktionsledare Bygg?

42 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är byggproduktion?

Du kombinerar teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, bygg- och anläggningsteknik, konstruktion, installationsteknik, ekonomi och ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Du lär dig att lösa vanligt förekommande tekniska problem inom byggtekniska områden och bistå i arbetsledning av byggprojekt.

Vad tjänar man som produktionsledare?

Marknadslönen 2022 för produktionsledare ligger mellan 37 000 och 49 000 kronor per månad. Arbetet innebär att du fattar beslut i dagliga frågor som rör arbetet. Du har ofta kontakt med kunder och leverantörer, prioriterar arbetsfördelning och ordning.