:

Hur ofta kan arbetsgivaren beordra övertid?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta kan arbetsgivaren beordra övertid?
  2. När kan arbetsgivaren beordra övertid?
  3. Vad gäller reglerna för övertid på arbetsplatsen?
  4. Hur länge får övertid tas ut?
  5. Hur mycket får du i övertidsersättning?

Hur ofta kan arbetsgivaren beordra övertid?

Enligt 8 § ATL får, när det finns särskilt behov av ökad arbetstid, övertid tas ut med högst 50 timmar per månad och högst 200 timmar per kalenderår. Detta är så kallad allmän övertid. Dessa tidsbegränsningar gäller oavsett om arbetstagaren har rätt till ersättning för övertiden eller inte.

När kan arbetsgivaren beordra övertid?

Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel. Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra anställda övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Vad gäller reglerna för övertid på arbetsplatsen?

Reglerna för övertid är olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Utan kollektivavtal. Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen gäller arbetstidslagens regler för övertid. Det innebär en gräns på maximalt 200 timmar allmän övertid under ett år och högst 50 timmar övertid under en månad.

Hur länge får övertid tas ut?

Övertid. Enligt arbetstidslagen får övertid maximalt tas ut med 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. I flera kollektivavtal tillåts ytterligare övertidsarbete.

Hur mycket får du i övertidsersättning?

Om du till exempel arbetar 100 timmar övertid under ett år och har en månadslön på 25 000 kronor per månad, får du 28 627 kronor i övertidsersättning.