:

Hur många timmar i veckan jobbar en brandman?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många timmar i veckan jobbar en brandman?
  2. Vad menas med mertid?
  3. Hur mycket mertid?
  4. Vad betyder mertid i heroma?
  5. Vad är mertid i heroma?

Hur många timmar i veckan jobbar en brandman?

Många av arbetsuppgifterna som en heltidsbrandman har – men inte hela tiden. Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm under de veckor du har beredskap (24 timmar om dygnet hela veckan eller enligt ett lokalt utformat schema), i normalfallet ungefär var fjärde vecka.

Vad menas med mertid?

Om du som chef bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan du begära att en deltidsarbetande anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Detta kan göras upp till ordinarie arbetstidsmått för en motsvarande heltidsanställning. Detta kallas mertid och anses som arbete på ordinarie arbetstid.

Hur mycket mertid?

Regler för mertid Mertidsarbete får under ett kalenderår uppgå till högst 200 timmar. Av dessa får högst 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad vara överskjutande mertid. Det kan förekomma avvikelser genom kollektivavtal.

Vad betyder mertid i heroma?

SVAR: Om man ska ersättas med övertidsersättning eller mertids-ersättning beror på om man arbetar heltid eller inte. Är man anställd på deltid får man mertids-ersättning upp till heltid. Därefter blir det övertidsersättning. Övertid är den tid som överstiger den ordinarie heltidsarbetstiden för schemaperioden.

Vad är mertid i heroma?

Mertid och övertid Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din anställning, så kallas det mertid .