:

Hur mycket styr generna?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket styr generna?
  2. Hur går gener i arv?
  3. Hur mycket är genetiskt?
  4. Vad kan gener berätta om oss?
  5. Vad är sambandet mellan DNA kromosom och gen?

Hur mycket styr generna?

Gener styr egenskaper som personlighet, hårfärg och kroppslängd. Men hur går det till? I varje cellkärna finns DNA-molekyler, och delar av DNA-molekylen är gener. En speciell liten maskin läser av generna och får veta hur den ska bygga cellens proteiner.

Hur går gener i arv?

Varje individ ärver hälften av sin genuppsättning från sin moder och den andra hälften från sin fader. Generna styr alltså om man föds med bruna, gröna eller blå ögon, blont, brunt, rött eller svart hår och så vidare. De speciella gener som styr mitokondrierna som finns i våra celler ärvs i regel bara på mödernet.

Hur mycket är genetiskt?

De vetenskapliga undersökningar som gjorts i ämnet har kommit fram till att våra personligheter är en blandning av gener och miljö. Till exempel kan man se att många sexuella läggningar och preferenser är genetiskt betingade.

Vad kan gener berätta om oss?

Genernas påverkan är också olika stark i olika sammanhang. – Vi har till exempel sett att genetiska effekter har större betydelse vid externaliserande beteenden som ADHD och antisocialt beteende än vid internaliserande problem som ångest och depression.

Vad är sambandet mellan DNA kromosom och gen?

Varje kromosom innehåller en jättelång molekyl, som kallas för DNA. Det är själva DNA-molekylen som innehåller arvsanlagen, eller generna. DNA är en förkortning av molekylens engelska namn, Deoxyribo-Nucleic-Acid. Själva DNA-molekylen innehåller fyra olika kvävebaser, som kallas A, C, G och T.