:

Hur mycket mat slänger butiker?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket mat slänger butiker?
  2. Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn?
  3. Hur mycket mat slänger Ica?
  4. Varför slänger affärer mat?
  5. Varför slänger butiker mat?
  6. Är jag beredd att minska mina inköp av vissa livsmedel?

Hur mycket mat slänger butiker?

125.000 ton mat som levereras till landets livsmedelsbutiker slängs varje år. Den uppskattningen gör forskare i ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, som presenterade sina resultat på tisdagen. Den största mängden frukt och grönt som butikerna slänger kasseras redan innan varorna når butikshyllan.

Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn?

Att köpa för mycket mat kan i förlängningen bidra till en ökad risk för matsvinn i hushållen. Ett experiment genomfördes i samarbete med åtta butiker från två stora dagligvarukedjor i Sverige. Syftet var att studera om det är möjligt att påverka beteenden i en önskad riktning för att minska matsvinnet.

Hur mycket mat slänger Ica?

Bara i Sverige slänger vi cirka 500 000 ton ätbar mat per år. Det innebär att 129 kilo matavfall per person i Sverige slängs, eller var fjärde matkasse. Därför vill vi minska matsvinnet, men vi klarar det inte på egen hand. Vi behöver din hjälp.

Varför slänger affärer mat?

Om bäst före-datumet skulle tas bort skulle svinnet minska dramatiskt. Det infördes för att konsumenter inte skulle bli lurade, men det kan man lösa genom att ha kvar produktionsdatumet. Sista förbrukningsdatum kan vara kvar, även om maten inte heller blir farlig efter det, bakterierna försvinner ju vid upphettning.

Varför slänger butiker mat?

Och det mesta som kastas är frukt och grönt. – Det är inte själva matsvinnet som är problemet utan det är all överproduktion, i alla led. Det finns många orsaker till varför mat hamnar på fel plats vid fel tillfälle, men sanningen är att mat gör sig bäst som mat, inte som bilbränsle, säger Mattias Eriksson.

Är jag beredd att minska mina inköp av vissa livsmedel?

Skapa en rutin för att förbereda inköp Utgå från era recept och era egna erfarenheter av hur mycket mat som brukar gå åt. Inventera kyl, frys och förråd på råvaror och rester. Kontrollera vilken närvaro/frånvaro som är planerad.