:

Vad är det värde argument?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det värde argument?
 2. Vad kan man argumentera om?
 3. Vilka typer av argument finns det?
 4. Hur ska man lägger upp ett argumenterande tal?
 5. Hur påbörjar man ett argumenterande tal?
 6. Hur börjar man sitt argumenterande tal?
 7. Vad är mot argument?

Vad är det värde argument?

Det är argument som handlar om åhörarens åsikter eller värderingar, som i exemplet med bilen. Acceptansen är ett mått på i hur stor utsträckning åhöraren håller med om det som påstås i värdeargumentet.

Vad kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.

 • Förbud mot tobak.
 • Rätten att äta kött.
 • Vegetarianism.
 • GMU - bra eller dåligt?
 • Strängare straff för nedskräpning.
 • Samkönade äktenskap.
 • Nolltolerans mot alkohol.
 • Är vinst i välfärden rätt eller fel?

Vilka typer av argument finns det?

En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Är den skriftlig kan den vara i texttypen: insändare, recension, debattartikel, manifest, debattinlägg eller debattartikel.

Hur ska man lägger upp ett argumenterande tal?

Ha med det starkaste argumentet; förslagsvis ett ethos-argument. Lägg fram din tes; ditt ställningstagande. Presentera ämnet och en målbild, kanske också din intention (syfte) med talet. Förklara varför detta är viktigt och hur det kommer sig att du tar upp detta.

Hur påbörjar man ett argumenterande tal?

Lägg fram din tes; ditt ställningstagande. Presentera ämnet och en målbild, kanske också din intention (syfte) med talet. Förklara varför detta är viktigt och hur det kommer sig att du tar upp detta. Vad är talets budskap formulerad som en slagkraftig formulering/mening?

Hur börjar man sitt argumenterande tal?

Det vanligaste sättet att inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. Det finns förstås alternativa sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel.

Vad är mot argument?

04. Motargument / Kontraargument. Är något som försvagar tesen. Argument svarar alltså på frågan varför/varför vi inte ska acceptera tesen.