:

Vilken typ av celler utsöndrar fosfolipider och proteiner?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken typ av celler utsöndrar fosfolipider och proteiner?
  2. Vad får cellen att reagera?
  3. Vad används protein till i cellerna?
  4. Vilka olika uppgifter har Cellorganellerna och vad heter de?
  5. Vilka ämnen ingår som byggstenar i en Fosfolipid?
  6. Vad använder cellen proteiner till utöver att många av dem fungerar som enzymer?
  7. Vad är cellens organeller?

Vilken typ av celler utsöndrar fosfolipider och proteiner?

Hos växtceller och prokaryoter omges plasmamembranet av en cellvägg. Plasmamembranet skyddar cellen från den omgivande miljön och består av fosfolipider i ett dubbelt lager. Olika former av biologiska molekyler är inbäddade i membranet, bland annat många typer av proteiner.

Vad får cellen att reagera?

Celler kan kommunicera med varandra genom att ett protein binder till en mottagarmolekyl, receptor, på cellytan. Det sätter igång en signal som får cellen att reagera på ett visst sätt.

Vad används protein till i cellerna?

Proteinerna är ansvariga för en stor mängd av cellulära funktioner. Många proteiner, som mikrotubuli, tillhandahåller struktur till celler. Andra hjälper till vid transport eller lagring av andra molekyler. Ett bra exempel är hemoglobin i röda blodkroppar, som tar syre till och koldioxid bort från cellerna.

Vilka olika uppgifter har Cellorganellerna och vad heter de?

Passiv transport (osmos) sker genom en koncentrationsutjämning av näringsämnen och salter. All transport sker via cellmembranet. Vilka är de viktigaste cellorganellerna? Cellkärnan, ribosomer, mitokondrier, endoplasmatiskt nätverk; golgiapparaten och lysosomer.

Vilka ämnen ingår som byggstenar i en Fosfolipid?

Lipiders byggstenar är för fetter och fosfolipider glycerol som är förestrad med fettsyror. Hos fosfolipider förekommer också andra grupper. De grundämnen som fetter består av är kol, väte och syre. Fosfolipider innehåller dessutom förstås fosfor och ofta kväve.

Vad använder cellen proteiner till utöver att många av dem fungerar som enzymer?

Vad använder cellerna proteiner till, utöver att många av dem fungerar som enzymer? utifrån; pumpar/kanaler för att styra vad som går in och ut genom cellmembranet, m.m.

Vad är cellens organeller?

Cellens motsvarighet till organ. De är små strukturer som var och en har en unik uppgift i cellens maskineri. Exempel på organeller är mitokondrier, ribosomer och lysosomer.