:

Hur kommer droger in i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kommer droger in i Sverige?
  2. Vart är det mest droger i Sverige?
  3. Var knarkar man mest i Sverige?
  4. Vad är en Internetdrog?
  5. Vad finns i 3-CMC?

Hur kommer droger in i Sverige?

Narkotika kommer huvudsakligen in i Sverige genom smuggling. Det är i stor utsträckning kriminella nätverk som ser till att drogerna kommer till Sverige. Det förekommer också att enskilda personer köper droger på Internet eller tar med sig från ett annat land.

Vart är det mest droger i Sverige?

Mer droger i större städer Droganvändningen per person var högst i Stockholm för alla fyra drogerna, även om halterna av amfetamin som uppmättes i Gävle var i nivå med Stockholms halter.

Var knarkar man mest i Sverige?

Droganvändningen per person var högst i Stockholm för alla fyra drogerna, även om halterna av amfetamin som uppmättes i Gävle var i nivå med Stockholms halter. Droganvändningen i Uppsala var lägre än i Gävle för alla studerade ämnen utom för MDMA, där halterna var ungefär lika i båda städerna.

Vad är en Internetdrog?

Nätdrog eller internetdrog är en vardaglig eller medial beteckning på droger, vanligen med narkotisk effekt, som säljs via näthandel. Beteckningen har särskilt använts om droger som inte är narkotikaklassade i försäljningslandet, men som kan ha effekter som liknar andra droger som är narkotikaklassade.

Vad finns i 3-CMC?

3-CMC är en sådan drog som först i april 2019 klassades som narkotika tillsammans med 4-CMC som är en liknande drog. Samtliga ingår i en grupp som kallas katinoner som stimulerar det centrala nervsystemet genom att öka frisättningen av kroppens signalsubstanser dopamin, noradrenalin och serotonin.