:

Vilka beståndsdelar måste finnas för att Active Directory ska fungera på en server?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka beståndsdelar måste finnas för att Active Directory ska fungera på en server?
 2. Hur fungerar Active Directory?
 3. Vad är ett AD konto?
 4. Vilka två steg behövs för att installera Active Directory och få servern att hantera domänen?
 5. Vad är AD integration?
 6. Vad är en Forest domän?
 7. Vad betyder AD tid?

Vilka beståndsdelar måste finnas för att Active Directory ska fungera på en server?

Skapa en Active Directory Domain Services-container för en hanteringsgrupp

 • Viktigt. Om värdet innehåller blanksteg måste du placera det inom citattecken.
 • Anteckning. Vi rekommenderar att en säkerhetsgrupp som kan innehålla flera grupper används för Operations Manager-administratörsrollen. ...
 • Viktigt. ...
 • Anteckning. ...
 • Anteckning.
BE

Hur fungerar Active Directory?

Active Directory (AD) är en tjänst i Windows Server som används för att hantera och organisera användare, resurser, behörigheter, klienter och servrar. I princip alla stora företag använder AD för att kunna centralisera hanteringen av stora IT-miljöer.

Vad är ett AD konto?

AD (Active Directory) är en katalogtjänst från Microsoft vilket är ett utmärkt grundkonto att använda för all inloggning. Även i de fall säker inloggning eller tvåfaktorsinloggning (2FA) eftersträvas är det en fördel låta AD-kontot utgöra en av faktorerna.

Vilka två steg behövs för att installera Active Directory och få servern att hantera domänen?

Det finns några saker som vi behöver reda ut innan vi sätter igång. AD bör alltid installeras på en nyuppsatt server. Detta är ett krav från Microsoft för att de skall kunna ge dig support. Under installationen av AD kommer vi även att sätta ett lösenord för Directory Services Restore Mode (DSRM).

Vad är AD integration?

Med en smart AD-integration från Svensk e-identitet får ni smidig åtkomst till alla era inloggningstjänster via det egna Active Directory-kontot.

Vad är en Forest domän?

En skog är en logisk konstruktion som används av Active Directory Domain Services (AD DS) för att gruppera en eller flera domäner. Domänerna lagrar sedan objekt för användare eller grupper och tillhandahåller autentiseringstjänster.

Vad betyder AD tid?

Den engelskspråkiga världen använder B.C. (Before Christ) för f.Kr. och A.D. (Anno Domini, utförligare anno Domini nostri Iesu Christi, latin för i Herrens år resp. i vår Herres Jesu Kristi år) för e.Kr.