:

Hur orka jobba till 65?

Innehållsförteckning:

  1. Hur orka jobba till 65?
  2. Hur länge ska den sammanlagda arbetstiden beräknas?
  3. Hur länge ska arbetstagaren ha sammanhängande ledighet?
  4. Vad gäller arbetstidslagen i Sverige?
  5. Vad är arbetstidslagen med kommentarer?

Hur orka jobba till 65?

Efter 65 får du dessutom förhöjt jobbskatteavdrag, du får alltså behålla mer av din lön. Om du inte orkar fortsätta på heltid kanske du kan få deltid eller anpassade arbetsuppgifter/arbetstider. Ta ett samtal med din chef! Även om deltid minskar din pension något ger det mer i pension än om du skulle sluta tidigare.

Hur länge ska den sammanlagda arbetstiden beräknas?

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.

Hur länge ska arbetstagaren ha sammanhängande ledighet?

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Vad gäller arbetstidslagen i Sverige?

Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här. Under frågor och svar kan du läsa om t.ex. dygnsvila, arbetstid och hur viktigt kollektivavtalet är i sammanhanget.

Vad är arbetstidslagen med kommentarer?

Arbetstidslagen med kommentarer (H26), bok. I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid.