:

Vilka fordon får köra i det högra körfältet?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka fordon får köra i det högra körfältet?
  2. Hur du ska placera fordonet på vägen och hur du väljer eller byter körfält eller färdriktning?
  3. Får man byta två körfält på en gång?
  4. Vad är en Körfältsvägvisare?
  5. Hur ska man placera sig före högersväng?

Vilka fordon får köra i det högra körfältet?

Utöver fordon i linjetrafik och cyklister, vilka fler får köra i det högra körfältet? Alla bussar och tunga fordon. Personbil med tillkopplat släpfordon. Moped klass I.

Hur du ska placera fordonet på vägen och hur du väljer eller byter körfält eller färdriktning?

Den generella regeln är att du ska välja körfältet längst till höger som går mot det mål som du ska köra mot. Du ska placera bilen i mitten av körfältet. Notera: Körfält är inte alltid markerade med körfältslinjer. Får det plats två stycken fyrhjuliga fordon bredvid varandra räknas det som två körfält.

Får man byta två körfält på en gång?

Förbjudet att byta körfält I tät trafik på vägar med flera körfält i din riktning, finns det ibland luckor i de andra körfälten. Det kan då vara frestade att byta körfält och tjäna några platser. Det är dock inte tillåtet att köra ”slalom” mellan bilarna.

Vad är en Körfältsvägvisare?

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

Hur ska man placera sig före högersväng?

Vid vänstersväng så är det lämpligt att du håller dig till vänster i körfältet, utan att vara i vägen för mötande trafik. Vid högersväng ska du hålla dig till höger körfält. På en enkelriktad väg behöver du dock inte ta hänsyn till mötande trafik utan kan istället hålla dig så nära respektive kant av vägen som möjligt.