:

Hur delar man en kolumn i Excel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur delar man en kolumn i Excel?
  2. Hur markerar man en hel kolumn i Excel?
  3. Varför fungerar inte SUMMA i Excel?
  4. Hur markerar man flera celler i Excel?
  5. Varför visas inte SUMMA i Excel?

Hur delar man en kolumn i Excel?

Dela celler Klicka på fliken Layout. Klicka på Dela celler i gruppen Sammanfoga. I dialogrutan Dela celler markerar du antalet kolumner och rader som du vill använda och klickar sedan på OK.

Hur markerar man en hel kolumn i Excel?

Om du vill markera ett större område är det lättare att klicka på den första cellen och hålla ned SKIFT-tangenten samtidigt som du klickar på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit. Markera en hel kolumn eller rad genom att klicka på kolumn-eller rad rubriken.

Varför fungerar inte SUMMA i Excel?

Gör så här om formeln inte visar värdet: Kontrollera att Excel är inställd på att visa formler i kalkylbladet. Det gör du genom att välja fliken Formler och sedan Visa formler i gruppen Formelgranskning. Tips: Du kan också använda kortkommandot Ctrl + ` (tangenten ovanför TABB-tangenten).

Hur markerar man flera celler i Excel?

Markera icke-angränsande celler eller cellområden Håll ned Ctrl-tangenten och vänsterklicka på varje cell eller område som du vill inkludera. Om du markerar den kan du markera den genom att klicka på den oavsiktliga cellen.

Varför visas inte SUMMA i Excel?

Klicka var som helst i tabellen. Öppna Tabellverktyg > Design och markera kryssrutan Summarad. Summaraden infogas längst ned i tabellen. Obs!: Om du använder formler för en summarad och sedan inaktiverar och aktiverar summaraden så kommer Excel ihåg dina formler.