:

Vad är Potatisgödsel?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Potatisgödsel?
  2. Hur mycket NPK per hektar?
  3. Hur räknar man ut Kvävegiva?
  4. Hur mycket NPK per kvadratmeter?
  5. Kan man toppa Potatisblasten?
  6. Hur mycket NPK?
  7. Hur mycket fosfor per hektar?
  8. Varför sprider man flytgödsel med Myllare?
  9. Hur mycket hästgödsel per kvadratmeter?

Vad är Potatisgödsel?

Gödsla: Jorden där du odlar potatis bör vara grundgödslad med ett par kg gödsel, som kogödsel, per kvm före sättningen. Har man inte grundgödslat är gräsklipp ypperligt, det fungerar både som täckmaterial och som gödsling. Lägg ut ett lager om 10 cm runt plantorna när det är dags för att kupa plantorna.

Hur mycket NPK per hektar?

Kvävebehov. En första skörd på 4-5 ton ts med 160 g/kg ts råprotein bortför 102-128 kg kväve/ha. Dessutom byggs stubb och rötter så även om marken levererar en del måste man räkna med att det behöver gödslas ca 1 kg N/ha till första skörd i en gräsvall eller en äldre blandvall med lite klöver.

Hur räknar man ut Kvävegiva?

På hösten kan du räkna ut vårens kvävegiva för oljeväxter med hjälp av Greppa Näringens verktyg Höstrapssnurran. Du kan även bestämma kväveupptaget genom att köra i fältet med en traktorburen kvävesensor.

Hur mycket NPK per kvadratmeter?

Gödsla aldrig sent på hösten för då ska gräsmattan förbereda sig för vintervila. Gödningsgivan bör vara ca 3-5 kilo per 100 kvm utav något fullgödningspreparat (NPK).

Kan man toppa Potatisblasten?

Plocka bort de största potatisarna och låt alla små sitta kvar. Klipp av all blast cirka 15 cm från fästet i sättpotatisen. Fyll en hink med dräneringshål, eller en stor kruka, till hälften med jord, gräsklipp, halm , löv eller annat.

Hur mycket NPK?

Ett NPK-gödsel gör alltså gräsmattan både tätare och grönare samt ger den en ökad vinterhärdighet. Sammansättningen av NPK är ofta utmärkt på gödselförpackningen, exempelvis NPK 9-3-4, vilket innebär att gödslet innehållet 9 % kväve, 3 % fosfor och 4 % kalium.

Hur mycket fosfor per hektar?

Du får sprida max 22 kg fosfor per hektar. Du får sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel som motsvarar ett genomsnitt på max 22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år, under en femårsperiod. Du kan sprida mer än 22 kg fosfor enskilda år, men då behöver du sprida mindre andra år.

Varför sprider man flytgödsel med Myllare?

Vårsådd spannmål svarar bäst på flytgödsel som sprids och myllas ner i samband med vår- bruket. Bandspridning när grödan är ca 15 centimeter kan också fungera bra under gynnsamma förhållanden, det vill säga svalt och fuktigt väder med till- räckligt lucker jord så att gödseln kan tränga ner i marken.

Hur mycket hästgödsel per kvadratmeter?

Det brukar vara lagom att tillföra 2–3 kilo väl förmultnad stallgödsel (ko- eller hästgödsel) per kvadratmeter till grönsakslandet på våren. Använder man hönsgödsel räcker det med cirka 2 deciliter per kvadratmeter för att inte riskera kväveläckage.