:

Vad kan man göra om man inte får sin lön i tid?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man göra om man inte får sin lön i tid?
  2. Är det olagligt att inte betala lön?
  3. Vad är månadslön för en månad?
  4. Vad är utbetalning av månadslön?
  5. Vad är månadslön för heltid till timlön?
  6. Vad motsvarar en månadslön som konsult?

Vad kan man göra om man inte får sin lön i tid?

Kontakta arbetsgivaren och fråga varför du inte fått betalt. Plocka fram underlag som styrker din anställning, som anställningskontrakt och lönespecifikation. Hittar du inte dessa kan du använda deklarationsuppgifter. Ta kontakt med Unionens rådgivning och begär hjälp.

Är det olagligt att inte betala lön?

– Ja. Att inte betala lön är ett brott mot anställningsavtalet som är så pass allvarligt att en arbetstagare normalt har rätt att frånträda anställningen omedelbart.

Vad är månadslön för en månad?

Månadslön timmar. Arbetar du heltid så motsvarar en månadslön 174 timmar. ( 40 timmar * 52 veckor ) / 12 månader = ca 174.

Vad är utbetalning av månadslön?

Utbetalning av månadslön Utbetalningsdagen för månadslönen framgår alltid av det kollektivavtal som arbetsgivaren tecknar med den anställde, samt i anställningsavtalet. I Sverige brukar månadslöner vanligen betalas ut den 25:e varje månad men det finns ingen lag som säger att det måste vara så.

Vad är månadslön för heltid till timlön?

Enklaste sättet att räkna om månadslön för heltid till timlön är att dela månadslönen med 174. En månadslön på 30 000 kronor (medianlön i Sverige) motsvarar då en timlön på ungefär 172 kronor.

Vad motsvarar en månadslön som konsult?

Arbetar du heltid så motsvarar en månadslön 174 timmar. (40 timmar * 52 veckor) / 12 månader = ca 174 Räkna ut lön som konsult? Behöver du räkna ut en konsultlön eller räkna ut timlön som egen företagare?