:

Hur kan jag se var jag är listad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan jag se var jag är listad?
  2. Kan man maila sin vårdcentral?
  3. Kan man skriva till läkaren på 1177?
  4. Kan man maila till 1177?
  5. Vad innebär det att byta vårdcentral?

Hur kan jag se var jag är listad?

I 1177 Vårdguidens e-tjänster under menyvalet vårdmottagningar kan du se vilken vårdcentral du är listad på och göra ett nytt vårdval. Om du har problem när du försöker välja vårdcentral via webben, mejla till [email protected], vid tekniska problem kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kan man maila sin vårdcentral?

Genom att logga in på 1177.se kan du på ett enkelt sätt kontakta vården när det passar dig. Du kan skicka meddelanden till din vårdcentral, mot- tagningar, kliniker och folktandvården och även be dem att kontakta dig. Du kan i många fall också både boka, avboka och omboka tid.

Kan man skriva till läkaren på 1177?

Du kan få sjukvårdsrådgivning genom att ringa telefonnummer 1177. Du kan också kontakta en vårdmottagning direkt.

Kan man maila till 1177?

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna. Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård.

Vad innebär det att byta vårdcentral?

Att välja vårdcentral innebär att du aktivt väljer vilken vårdcentral du vill tillhöra. Det kallas listning. Att vara listad innebär att du betalar en lägre patientavgift när du besöker din vårdcentral eller Närhälsan Online. Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja vårdcentral.