:

Hur lång blir stoppsträckan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång blir stoppsträckan?
  2. Hur lång blir stoppsträckan om du kör i 30 km h?
  3. Hur lång är stoppsträckan om man kör i 90 km h?
  4. Hur lång är enligt diagrammet bromssträckan för ett tungt fordon som kör i 70 km tim?
  5. Hur stor del av synfältet?
  6. Hur lång blir stoppsträcka från 90 km h om din reaktionstid är en sekund och bromssträckan från 30 km h är 6 meter?
  7. Hur lång är bromssträckan om du kör 70 km h?
  8. Hur lång blir stoppsträckan från 90 km h om din reaktionstid är en sekund och bromssträckan från 30 km h är 6 meter?
  9. Vad är en Reaktionssträcka?

Hur lång blir stoppsträckan?

Förutsättningar: Bra och torrt väglag, bra däck och bra bromsar. Formel: Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. 0,4 kommer av att bromssträckan från 10 km/h på torrt väglag är cirka 0,4 meter. Detta har räknats ut genom att forskare har mätt bromssträckan.

Hur lång blir stoppsträckan om du kör i 30 km h?

Hastigheten påverkar den sammanlagda stoppsträckan som består av reaktionssträcka och bromssträcka. Kör man i 30 km/tim hinner man stanna för ett hinder som befinner sig på cirka 17 meters avstånd. Vid 50 km/tim kommer man att kollidera med hindret i 50 km/tim eftersom man inte ens hunnit börja bromsa.

Hur lång är stoppsträckan om man kör i 90 km h?

Typiska värden för bromssträckan på torr asfalt och utan dubb är: Från 90 km/h ca 40 meter och från 110 km/h ca 60 meter. På våt asfalt och utan dubb: Från 90 km/h ca 50 meter och från 110 km/h ca 75 meter.

Hur lång är enligt diagrammet bromssträckan för ett tungt fordon som kör i 70 km tim?

Om du kör i 70 km/h så blir bromssträckan 24,5 meter under perfekta förhållanden.

Hur stor del av synfältet?

Med direktseendet ser du skarpt med full skärpa, men det är endast en liten del av synfältet, cirka 1 – 2 %. Resterande 98 – 99 % av synfältet ser du med sämre skärpa och det kallas periferiseende. Med periferiseendet upptäcker du rörliga föremål i trafiken som du sedan undersöker med direktseendet för full skärpa.

Hur lång blir stoppsträcka från 90 km h om din reaktionstid är en sekund och bromssträckan från 30 km h är 6 meter?

Om du kör i 90 km/hblir stoppsträckan 65 meter under perfekta förhållanden. Om reaktionstiden är längre än genomsnittet (1 sekund) och/eller om inbromsningen sker under något annat än perfekta förhållanden så kan stoppsträckan bli många gånger längre.

Hur lång är bromssträckan om du kör 70 km h?

Om du kör i 70 km/h så blir bromssträckan 24,5 meter under perfekta förhållanden. Under dåliga förhållanden kan bromssträckan bli många gånger längre än under perfekta förhållanden.

Hur lång blir stoppsträckan från 90 km h om din reaktionstid är en sekund och bromssträckan från 30 km h är 6 meter?

Om du kör i 90 km/hblir stoppsträckan 65 meter under perfekta förhållanden. Om reaktionstiden är längre än genomsnittet (1 sekund) och/eller om inbromsningen sker under något annat än perfekta förhållanden så kan stoppsträckan bli många gånger längre.

Vad är en Reaktionssträcka?

Reaktionssträckan är den sträcka bilen hinner färdas från det att du upptäckt en fara tills du trycker på bromspedalen eller väjer. Längden på reaktionssträckan påverkas av: Bilens hastighet. Förarens reaktionstid.