:

Vad gör en Kontorsansvarig?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Kontorsansvarig?
  2. Hur är det att jobba som koordinator?
  3. Vad gör en Kundkoordinator?
  4. Vad gör en produkt koordinator?
  5. Hur får man jobb som handläggare?

Vad gör en Kontorsansvarig?

Som kontorsansvarig är du spindeln i nätet och du kommer att arbeta brett med många olika arbetsupp- gifter. Du är en viktig person för företaget, du har många externa kontaktytor och kommer att represente- ra företaget i många olika sammanhang.

Hur är det att jobba som koordinator?

Som koordinator jobbar du någonstans ute i organisationen och stöttar upp i olika frågor. Det kan antingen vara rena bemanningsfrågor där du har koll på hur många personer som finns tillgängliga i era olika yrkeskategorier och som kan sättas in på olika uppdrag. Alternativt kan du jobba med rekrytering av nya personer.

Vad gör en Kundkoordinator?

Huvudsakligen består mina sysslor av att sköta vår lokala marknadsföring; annonsproduktion i olika medier, direktutskick via post och manuskriptskrivande av våra radiojinglar med mera.

Vad gör en produkt koordinator?

I rollen som produktkoordinator kommer du att tillse att prissättningen är rätt för olika produktsortiment och marknader. Du kommer också att hålla i olika projekt på produktavdelningen och se till att processer och rutiner dokumenteras, och dead-line hålls.

Hur får man jobb som handläggare?

Ofta räcker det med allmän "gymnasiekompetens" men ibland krävs det någon form av eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola. De vanligaste högskoleutbildningarna bland handläggare är beteendevetare, jurist, civilekonom/ekonom, samhällsvetare och socionom.