:

Hur blir man upphandlad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man upphandlad?
  2. Vad krävs för att vinna en offentlig upphandling?
  3. Vad är ett upphandlingsförfarande?
  4. Hur vinner man ramavtal?
  5. Vad kan du göra om du förlorar en upphandling?

Hur blir man upphandlad?

Vissa regioner kommer att svara att de inte direktupphandlar och andra regioner kommer be dig skicka in dina uppgifter och vips så är du upphandlad. För att komma till upphandlingsenheten är den enklaste metoden att gå till regionens hemsida och hitta numret till växeln och börja där.

Vad krävs för att vinna en offentlig upphandling?

För att öka chansen att vinna offentliga upphandlingar gäller det att vara ute i rätt tid och ha dialog med organisationer inom offentlig sektor. Det är också viktigt att känna till hur du hittar aktuella upphandlingar och ha en baskunskap om regelverket.

Vad är ett upphandlingsförfarande?

När en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) har beslutat om att en upphandling ska genomföras, och gjort ett gediget förarbete, ska den upphandlande organisationen välja ett upphandlingsförfarande. Upphandlingsprocessen ser olika ut beroende på vilket förfarande som väljs.

Hur vinner man ramavtal?

Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen. Lämna anbud och vinna upphandling som avser specifikt objekt, till exempel en byggentreprenad. Bli leverantör genom direktupphandling.

Vad kan du göra om du förlorar en upphandling?

Begär ut anbuden Detsamma gäller om upphandlingen avbryts. Du som leverantör kan begära ut dessa hos den upphandlande organisationen. Eftersom upphandlingar vanligtvis är offentliga handlingar har du rätt att vid begäran få ut dem från den upphandlande organisationen.