:

Hur rapportera taxonomi?

Innehållsförteckning:

 1. Hur rapportera taxonomi?
 2. Vad är Taxonomy på svenska?
 3. Vilka bolag omfattas av taxonomin?
 4. Vilka företag omfattas av NFRD?
 5. Vad omfattas av Disclosureförordningen?
 6. Vilka sektorer klassificerar taxonomin?
 7. Vilka företag omfattas av taxonomin?

Hur rapportera taxonomi?

Rapportering. Rapportering utgörs av bolagets andel av omsättning/capex/opex som är förenlig med taxonomin. För finansiella marknaden gäller andra rapporteringskrav, till exempel andel av portföljen som är i enlighet med taxonomin på konsoliderad nivå.

Vad är Taxonomy på svenska?

Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är vetenskapen om indelning eller klassificering av organismer i taxa t. ex. riken, familj er, släkten, arter och underarter. Inom taxonomin arbetar taxonomer med att beskriva och namnge arter.

Vilka bolag omfattas av taxonomin?

De sektorer som omfattas av taxonomin i dagsläget är:

 • Skogsnäring.
 • Tillverkning.
 • Energi.
 • Vatten, avlopp, avfall och sanering.
 • Transport.
 • Bygg- och fastighet.
 • Information och kommunikation.
 • Vetenskap och teknik.

Vilka företag omfattas av NFRD?

Direktivet om icke-finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD) innehåller krav på vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. De som berörs är företag av allmänt intresse som har fler än 500 anställda.

Vad omfattas av Disclosureförordningen?

Disclosureförordningen. Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] ) beslutades i december 2019. Den reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna.

Vilka sektorer klassificerar taxonomin?

Kommissionen uppskattar att omkring 40 procent av de börsnoterade företagen inom sektorerna energi, skogsbruk, tillverkningsindustri, transporter och byggnader skulle omfattas av taxonomin. Sektorer som tillsammans svarar för nästan 80 procent av de direkta växthusgasutsläppen i Europa.

Vilka företag omfattas av taxonomin?

De som omfattas av taxonomin är finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare), samt företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, (företag av allmänt intresse, Public Interest Entities, ...