:

Vad äter en Igelkottsunge?

Innehållsförteckning:

  1. Vad äter en Igelkottsunge?
  2. Kan man mata igelkottar med ägg?
  3. Vilka djur äter upp igelkottar?
  4. Hur övervintrar igelkottar?
  5. I vilken miljö lever igelkotten?

Vad äter en Igelkottsunge?

Om en igelkott inte vill äta eller dricka kan man istället blanda i honung i mat och vatten för att öka smakligheten och locka igelkotten att äta. Igelkottsungar kan tas om hand om mamman har hittats död. Observera att mamman inte alltid sover hos sina ungar.

Kan man mata igelkottar med ägg?

Igelkotten, som är en allätare, gillar både katt- och hundmat. Strömming, ägg och matrester är annat som också lätt slinker ner.

Vilka djur äter upp igelkottar?

Till igelkottens naturliga fiender hör rovdjur som mård och räv. Kungsörn och berguv har tillräckligt långa och kraftiga klor för att döda en igelkott när den är helt ihoprullad. Även grävling har den styrka som krävs för att öppna en ihoprullad igelkott.

Hur övervintrar igelkottar?

Igelkotten bygger sin vinterboning av hårt packade löv och torrt gräs, gärna under en buske eller en trappa. Därinne ligger den hoprullad från oktober till mars-april, även om den vaknar till ibland och faktiskt ofta byter bo någon gång under vintern.

I vilken miljö lever igelkotten?

Igelkotten lever i större delar av Västeuropa, Centraleuropa, på Brittiska öarna, på Iberiska halvön, i Italien, på flera öar i Medelhavet, på Balkan, i södra Finland, i delar av Europeiska Ryssland och i större delen av Skandinavien.