:

Vilka ändringar kräver registreringsbesiktning?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka ändringar kräver registreringsbesiktning?
  2. Vad kostar registreringsbesiktning Polestar?
  3. När måste man göra Ombesiktning?
  4. Måste man Kontrollbesikta efter en registreringsbesiktning?
  5. Vad gör man på en registreringsbesiktning?

Vilka ändringar kräver registreringsbesiktning?

En registreringsbesiktning krävs när du har gjort en ändring eller vill registrera ditt fordon i Sverige. Den utförs enligt TSFS 2010:87 för att säkerställa fordonets tekniska identitet och se till att det uppfyller säkerhets- och miljökrav samt för att fastställa uppgifter till vägtrafikregistret.

Vad kostar registreringsbesiktning Polestar?

Ta chansen att optimera din Volvo på sex prestandaområden. Polestar Optimering – endast 9 300 kr!

När måste man göra Ombesiktning?

Efterkontroll inom 30 dagar En efterkontroll måste göras inom 30 dagar för att inte få körförbud. Fordonet får inte användas mer än nödvändigt innan efterkontrollen utförts och godkänts. Om du får föreläggande om efterkontroll får du veta det direkt efter besiktningen.

Måste man Kontrollbesikta efter en registreringsbesiktning?

Kontrollbesiktning efter registreringsbesiktning I vissa fall kan man behöva kontrollbesikta fordonet efter godkänd registreringsbesiktning. En kontrollbesiktning kräver att du fått ditt registreringsnummer. Kontakta oss för att veta om ditt fordon behöver en kontrollbesiktning efter registreringsbesiktningen.

Vad gör man på en registreringsbesiktning?

Vi identifierar fordonet tekniskt och kontrollerar fordonet ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Vi fastställer också de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret. Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet.