:

Hur många kronor per mil?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många kronor per mil?
  2. Måste arbetsgivaren betala reseersättning?
  3. När ändrades Milersättningen?
  4. När infördes 18 50?
  5. Vem betalar ut reseersättning?
  6. Har alla rätt till reseersättning?

Hur många kronor per mil?

Avdrag - Resor till och från arbetet För resor med egen bil beräknas dina utgifter till 18:50 kronor per mil. För resor med förmånsbil beräknas dina utgifter till 6:50 kronor per mil om bilen går på diesel och till 9:50 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol).

Måste arbetsgivaren betala reseersättning?

Om du däremot reser i jobbet så kan din arbetsgivare bli skyldig dig reseersättning. Då ska din arbetsgivare skyndsamt betala ut ersättningen så att din personliga ekonomi inte påverkas av utläggen. Ersättningen kan vara skattefri om schablonbeloppen inte överskrids.

När ändrades Milersättningen?

Den nuvarande milersättningen klubbades 2007. Idag kostar det mer att tanka en liter diesel, än man får i ersättning per mil. Unionens medlemmar förlorar alltså pengar på att köra egen bil i jobbet.

När infördes 18 50?

Ändringar av den skattefria bilersättningen sker däremot inte lika regelbundet utan mera sporadiskt. Senast skedde det alltså 2007 från 18 kronor till 18,50 och dessförinnan ändrades beloppet 2005 från 17 till 18 kronor och 2004 från 16 till 17 kronor.

Vem betalar ut reseersättning?

När du reser med egen bil i tjänsten, ska arbetsgivaren ersätta dig för de kostnader som du får av detta. Det vanligaste är att arbetsgivaren betalar ut det schablonbelopp som Skatteverket fastställt och som inte behöver inkomstbeskattas. Läs mer om ersättning för egen bil i tjänsten.

Har alla rätt till reseersättning?

Ersättning för resor till och från ditt vanliga arbete är ingenting som regleras i lag. Restid kan däremot ibland reglers i kollektivavtal och i det personliga anställningsavtalet.