:

Hur lär man sig Läkemedelsberäkning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lär man sig Läkemedelsberäkning?
 2. Hur räknar man ut verksam substans?
 3. Vilka läkemedel ska spädas?
 4. Hur späds morfin 10 mg ml till styrkan 1 mg ml och volym 10 ml?
 5. Får man ha miniräknare på Läkemedelsberäkning?
 6. Hur blandar man 1 1?
 7. Vad är en verksam substans i ett läkemedel?
 8. Vad är infusionsvätska?
 9. Vad späder man morfin med?
 10. Hur svårt är Läkemedelsberäkning?

Hur lär man sig Läkemedelsberäkning?

Här kommer några tips inför tentan: Räkna hela tentan på ett kladdpapper....Det handlar bland annat om:

 1. Hur många tabletter motsvarar…
 2. Hur mycket verksam substans får patienten om…
 3. Hur många mg/ml är X procent av …
 4. Tidsåtgång för infusioner.
 5. Dropptakt.
 6. Spädningar.

Hur räknar man ut verksam substans?

Den aktiva delen i ett läkemedel. Anges i g, mg, μg osv. Förutom den verksamma substansen finns annat som bindemedel och konserveringsmedel. En tub salva om 100 g innehåller 5 g verksam substans (v.s.).

Vilka läkemedel ska spädas?

Spädning och val av spädningsvätskor För att bereda infusioner ska natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml användas som spädningsvätska för att skapa en isoton lösning. Vissa läkemedel, till exempel amfotericin B eller vissa cytostatika, är inte blandbara med natriumklorid.

Hur späds morfin 10 mg ml till styrkan 1 mg ml och volym 10 ml?

Tillsätt 1 ml injektionsvätska Morfin 10 mg/ml till en totalvolym på 10 ml. Slutkoncentrationen blir 1 mg/ml. Ge 2–5 mg i v under 2–5 minuter av ovanstående blandning. Dosen kan upprepas ytterligare en gång efter 10–15 minuter.

Får man ha miniräknare på Läkemedelsberäkning?

För de inriktningar som har tentamen i läkemedelsberäkning är det endast tillåtet att använda icke-programmerbar miniräknare.

Hur blandar man 1 1?

1:1 innebär lika mycket av varje. 1:4 som exempel ger totalt 5 enheter, 1dl av första plus 4 dl av den andra = 5 dl lösning.

Vad är en verksam substans i ett läkemedel?

Aktiv substans är det ämne i ett läkemedel, naturläkemedel eller annan produkt som ger dess medicinska effekt. Ett preparat kan ha flera aktiva substanser, till exempel Treo som innehåller acetylsalicylsyra och koffein.

Vad är infusionsvätska?

Infusion, eller vardagligt kallat dropp, är inom medicinen ett sätt att kontinuerligt, under kortare eller längre tid, tillföra en patient vätska, läkemedel och/eller näring, via en droppslang och en kateter (populärt kallad infart) som är instucken under huden (subkutant) eller vanligare via en ven (intravenöst).

Vad späder man morfin med?

Injektion 1. Dra upp 9 ml injektionsvätska NaCl 9 mg/ml. 2. Tillsätt 1 ml injektionsvätska Morfin 10 mg/ml till en totalvolym på 10 ml.

Hur svårt är Läkemedelsberäkning?

Det är inte så svårt. Det är egentligen väldigt grundläggande matte som du lärde dig tidigt i grundskolan, du måste bara repetera. Se till att du förstår varför man räknar och gör som man gör.