:

Hur mycket får man för att plantera skog?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man för att plantera skog?
  2. Vad kostar det att markbereda?
  3. Hur mycket tjänar man på att sätta plant?
  4. När avverkar man ek?
  5. Hur mycket kostar en fullvuxen gran?

Hur mycket får man för att plantera skog?

Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. På de flesta marker är det lämpligt att ha 2 000 till 2 500 plantor per hektar.

Vad kostar det att markbereda?

Vad kostar det? Kostnaden för markberedning och plantering är cirka 8 000-12 000 kronor per hektar, beroende på vilken markberedningsmetod och vilket plantmaterial som används.

Hur mycket tjänar man på att sätta plant?

Minimilönen är strax under 20 000 i månaden, eller 45 öre per plant. Når man riktvärdet 2500 plantor om dagen, vilket få klarar på grund av det hårda arbetet, går det att tjäna några tusenlappar till.

När avverkar man ek?

I skogsbruket avverkas ek normalt vid 120-150 års ålder. ▶ Veden är hård och rötbeständig.

Hur mycket kostar en fullvuxen gran?

Antag ett pris på 400 kr per m3fub. Det priset är en bedömd sammanvägning av aktuella timmer- och massavedspriser och är vad man kan få betalt (netto) för trädet vid en avverkning av ett skogsbestånd. Värdet på trädet blir då 400 kr.