:

Hur gör man för att ändra en grundlag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man för att ändra en grundlag?
  2. Är riksdagsordningen en grundlag?
  3. Vad omfattas av tryckfrihetsförordningen?
  4. Vilka oskrivna regler finns?
  5. Vilka oskrivna regler har vi i skolan?

Hur gör man för att ändra en grundlag?

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag som tycker som de själva gör i frågan.

Är riksdagsordningen en grundlag?

Riksdagsordningen har en mellanställning mel lan grundlag och vanlig lag. I riksdagsordningen står det hur riksdagen ska vara organiserad och hur den ska arbeta. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) är inskrivet i regeringsformen.

Vad omfattas av tryckfrihetsförordningen?

Tryckfrihetsförordningen. Den senaste tryckfrihetsförordningen antogs 1949, men Sverige grundlagsfäste tryckfriheten redan år 1766, som första land i världen. Tryckfriheten innebär bland annat rätt att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder.

Vilka oskrivna regler finns?

En regel som alla känner till (och följer) men som inte är uttalad brukar man kalla en oskriven regel. I Sverige är det till exempel en oskriven regel att man alltid kommer i tid och alltid tar av sig skorna när man kommer hem till någon. På en arbetsplats finns det så klart reglervilka ska göra vad och till när.

Vilka oskrivna regler har vi i skolan?

Att inte förstå det sociala livets oskrivna regler och att inte kunna springa som andra kan, är nog det jobbigaste med hennes funktionshinder. På den positiva sidan finns förmågan att lära sig snabbt och mycket. Hon suger i sig fakta som en svamp, är ett levande uppslagsverk.