:

Vad är mitt ekologiska fotavtryck?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är mitt ekologiska fotavtryck?
  2. Hur många jordklot använder jag test?
  3. Hur ser Sveriges ekologiska fotavtryck ut?
  4. Hur många jordklot behöver USA?
  5. Hur ser det ekologiska fotavtrycket per person ut i olika delar av världen?

Vad är mitt ekologiska fotavtryck?

I beräkningar av det ekologiska fotavtrycket utgår man inte från faktiska spår i naturen utan använder statistik över konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas.

Hur många jordklot använder jag test?

I mars lanserade WWF och Stockholm Environment Institute, SEI, en mobilanpassad klimatkalkylator, lagom till världens största miljömanifestation Earth Hour . På cirka tio minuter får du som privatperson svar på dina växthusgasutsläpp och hur många jordklot du använder genom ditt sätt att leva.

Hur ser Sveriges ekologiska fotavtryck ut?

Vi svenskar har ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 6,6 globala hektar och är med bland de 15 länderna i världen med störst fotavtryck per person. Om alla andra hade ett lika stort avtryck som vi svenskar, skulle vi behöva cirka 4 jordklot i stället för det enda vi har.

Hur många jordklot behöver USA?

USA skulle behöva fem jordklot Statistiken över vårt ekologiska fotavtryck visar att om alla människor på jorden fick samma lev- nadsvanor som vi, skulle vi redan i dag behöva tre jordklot. Livsstilen i USA kräver nästan fem jordklot!

Hur ser det ekologiska fotavtrycket per person ut i olika delar av världen?

På grund av olika levnadsförhållanden och livsstilar varierar dessa fotavtryck från cirka 1 global hektar per invånare för länder som Indien, Sri Lanka och Filippinerna till 7-8 globala hektar per invånare för länder som Kanada och USA.