:

Vad har jag för Elbehörighet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har jag för Elbehörighet?
  2. När ska man dokumentera ett arbete på en elanläggning?
  3. Vem eller vilka utses av innehavaren?
  4. Vilka auktorisation finns det?
  5. Är jag behörig elektriker?
  6. Hur ska en elinstallation dokumenteras?
  7. I vilken ordning ska följande moment utföras innan man kan arbeta i en elanläggning?

Vad har jag för Elbehörighet?

Med en allmän elbehörighet/auktoriserad elinstallatör har du vad som krävs för att få utföra eller ansvara för elinstallationer i alla typer av elanläggningar, samt för att få starta eget företag. Från och med den finns det numera tre typer av auktorisationstyper att ansöka om; A, AL och B.

När ska man dokumentera ett arbete på en elanläggning?

När arbetet är klart När elinstallationsarbetet är klart är det viktigt att elinstallationsföretaget överlämnar dokumentation och underlag över de arbeten som utförts till dig.

Vem eller vilka utses av innehavaren?

I SS-EN 50110-1 finns en funktion, elanläggningsansvarig, vilken utses av innehavaren. Den elanläggningsansvarige beslutar i vilken grad ESA implementeras i egen verksamhet. All elektrisk utrustning som används för produktion, överföring eller användning av el.

Vilka auktorisation finns det?

Från och med finns det tre auktorisationstyper att ansöka om; A, AL och B. Om du sedan tidigare har en behörighet som elinstallatör så har du nu automatiskt fått den omvandlad till en auktorisation istället.

Är jag behörig elektriker?

Utbildningsmål för Allmän behörighet ABL Kurserna ger dig de teoretiska kunskaper som fordras för att erhålla behörighet och att utföra elinstallationsarbeten. Efter genomförd och godkänd kurs ansöker man direkt hos El-säkerhetsverket som utfärdar din allmänna behörighet som krävs för att vara behörig elektriker.

Hur ska en elinstallation dokumenteras?

När elinstallationsarbetet är klart är det viktigt att elinstallationsföretaget överlämnar dokumentation och underlag över de arbeten som utförts till dig. Dokumentationen är ett ”kvitto” på att elinstallationsarbetet uppfyller gällande regler och att installationen överensstämmer med det du beställt.

I vilken ordning ska följande moment utföras innan man kan arbeta i en elanläggning?

Efter identifiering av arbetsplatsens elektriska anläggning vidta följande åtgärder: Frånskilja anläggningsdelen. Skydda mot tillkoppling (blockera och skylta). Kontrollera att driftspänningen är frånkopplad (kontrollera kondensatorers och kablars urladdning)