:

Vad kännetecknar en bra förskola?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kännetecknar en bra förskola?
 2. Vad ska man ställa för frågor till förskolan?
 3. När ska man välja förskola?
 4. Kan man välja förskola?
 5. När kläder försvinner på förskolan?
 6. Hur många barn per pedagog på förskolan?

Vad kännetecknar en bra förskola?

I en bra förskola uppfyller klassrummet och lekområdet alla gällande riktlinjer för hälsa och säkerhet. Se på barnen när de leker, både inomhus och utomhus, för att se om det finns några risker. Struktur. Läraren ska helst ha en läroplan som han eller hon kan visa upp med möjligheter till att lära och utforska.

Vad ska man ställa för frågor till förskolan?

Här har vi samlat exempel på frågor som du som vårdnadshavare kan ställa till förskolan innan du väljer förskola till ditt barn....Maten på förskolan

 • Var lagas maten?
 • Erbjuder ni ekologisk mat?
 • Vilka möjligheter till olika typer av kost finns? ...
 • Hur ser ni på socker? ...
 • Hur gör ni om mitt barn inte äter?

När ska man välja förskola?

Ansök minst fyra månader innan du vill ha plats. Du kan ställa dig i kö när som helst efter det att ditt barn är fött, men barnet kan tidigast placeras i förskolan när det har fyllt ett år. Det är enklare att få plats efter sommaren eftersom många barn i förskolan då går över till förskoleklass.

Kan man välja förskola?

Det är hemkommunen som ansvarar för att alla barn i kommunen som har rätt till en plats i förskolan får det om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda plats i någon av sina egna förskolor eller i en fristående förskola som har en motsvarande utbildning.

När kläder försvinner på förskolan?

Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer förskolan inte att lämna någon ersättning. Förskolan rekommenderar därför att barnen inte har dyrbara kläder och saker med sig till verksamheten.

Hur många barn per pedagog på förskolan?

Antalet barn per förskollärare är 12,9, vilket är en ökning med 0,2 barn per heltidstjänst jämfört med föregående år. I fristående förskolor är förskollärartätheten lägre jämfört med i kommunala förskolor, där det är 17,6 barn per förskollärare. Motsvarande siffra för kommunala förskolor är 12,1.