:

När kom Popniten?

Innehållsförteckning:

  1. När kom Popniten?
  2. Hur fungerar en nit?
  3. Varför har de koppar nitar?
  4. Hur fungerar Popnitning?
  5. Hur fäster man en nit?
  6. Hur fungerar nitning?

När kom Popniten?

Popniten uppfanns i Skottland strax före första världskriget.

Hur fungerar en nit?

Inom arkitektur används större system av nitar på plåtar, balkar eller andra byggelement för att sammanfoga delarna med hjälp av nitnagel, blindnit, sprängnit eller någon annan typ av nit i ett nitförband. Niten deformeras plastiskt så att den håller emot på bägge sidor, och kan inte öppnas utan att förstöras.

Varför har de koppar nitar?

Nitar tillverkas av material som tillåter plastisk deformation utan att spricka och utan att orsaka galvanisk korrosion i förbandet.

Hur fungerar Popnitning?

Popnitning är en modern form av nitning och används ofta när man bara kommer åt från en sida av arbetsstycket. Niten placeras i stansat eller borrat hål och fästs med en popnittång, eller blindnittång som det också kallas.

Hur fäster man en nit?

Sätt i niten som bilden visar, lägg verktyget ovanpå och slå fast med en hammare ovanpå verktyget. Använd ett hårt och stumt underlag som t. ex. ett stengolv eller ett litet städ av hård metall.

Hur fungerar nitning?

Niten placeras i en nittång, förs in i färdigt hål genom de delar som ska förbindas och verktyget kläms ihop i ett moment. Då dras splinten genom skallen som deformeras på baksidan ända tills splinten går av och ett glappfritt förband har så skapats, utan behov av att komma åt motsatt sida.