:

Vad är ett kylmedel?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett kylmedel?
  2. Hur ser man på köldmedier internationellt Hur betecknas köldmedier?
  3. Vad är kylmedel R290?
  4. Vilka köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet och växthuseffekten?
  5. Vad utvisar GWP n?

Vad är ett kylmedel?

Ett köldmedium eller kylmedel är den arbetsvätska som används i olika slags hushållsmaskiner som till exempel i din AC, avfuktare, kylskåp och andra saker.

Hur ser man på köldmedier internationellt Hur betecknas köldmedier?

Märknings av köldmedier Man har inom kyltekniken internationellt kommit överens om att beteckna kylmedel med hjälp av symbolen R (refrigerant) följt av siffror. För halogenkolväten (CFC, HCFC, HFC) representerar de respektive siffrorna antalet kol, väte och fluoratomer i varje molekyl.

Vad är kylmedel R290?

R290, även känt som CARE® 40, är propan av köldmediekvalitet, ett naturligt eller ersättande köldmedium som är lämpligt för användning i en rad olika kyl- och luftkonditioneringstillämpningar.

Vilka köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet och växthuseffekten?

För att ersätta köldmedierna med negativ ozonpåverkan utvecklades nya syntetiska köldmedier. Dessa nya fluorerade köldmedier kunde få liknande egenskaper i form av kokpunkt, ångtryck som de tidigare CFC- och HCFC- köldmedierna, utan att skada ozonskiktet.

Vad utvisar GWP n?

Växthuspotential är ett annat ord för global uppvärmningspotential, som visar hur stor klimatpåverkan olika växthusgaser har. Mer information finns på sidan om GWP - Global warming potential, som är det engelska uttrycket. Se även förklaringen av koldioxidekvivalenter.