:

Hur kontaktar man en minister?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kontaktar man en minister?
  2. Vad är skillnaden mellan skolminister och utbildningsminister?
  3. Vad gör utbildningsdepartementet för ungdomar?
  4. Vem var skolminister innan?
  5. Vem är skolminister 2021?
  6. Vad är ett departement och vad är deras uppgift?

Hur kontaktar man en minister?

E-post till statsråd skickas till respektive departements registrator. E-postadressen till departementens registratorer är uppbyggd enligt följande: [email protected]. Inkommen post blir i normala fall en allmän handling.

Vad är skillnaden mellan skolminister och utbildningsminister?

Utbildningsministern ansvarar för högre utbilning och forskning, till skillnad från skolministern som ansvarar för bland annat grundskola och gymnasieskolan. Utbildningsministerns närmaste medarbetare är den politiskt tillsatta statssekreteraren.

Vad gör utbildningsdepartementet för ungdomar?

Sedan den 1 januari 2007 hanterar Utbildningsdepartementet frågor som rör förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsverksamhet, högskoleutbildning samt samordnar frågor som rör forskning.

Vem var skolminister innan?

Från det att Jan Björklund (L) befordrades till utbildningsminister 2007 fram till Regeringen Anderssons tillträde 2021 hade Sverige ingen skolminister, utan andra titlar användes för den eller de övriga ministrarna i utbildningsdepartementet, bland annat biträdande utbildningsminister och gymnasie- och ...

Vem är skolminister 2021?

Lina Axelsson Kihlblom (S) blir skolminister i Magdalena Anderssons nya regering. Hon är den första transpersonen att bli minister i Sverige. ”Vi ska erbjuda en bättre framtid än ett liv i kriminalitet och utanförskap”, säger Lina Axelsson Kihlblom om det nya uppdraget.

Vad är ett departement och vad är deras uppgift?

Uppgifter. 2 § Departementen har till uppgift att bereda regeringsärenden och ärenden som avgörs av departementschefen eller något annat statsråd, att expediera beslut i sådana ärenden och att i övrigt biträda statsråden i deras verksamhet.