:

Varför kan jag inte söka i pdf?

Innehållsförteckning:

  1. Varför kan jag inte söka i pdf?
  2. Kan man söka i PDF?
  3. Hur söker man i ett dokument?
  4. Hur ska du söka efter PDF-dokument i Acrobat?
  5. Hur kan du exportera en pdf till Acrobat?
  6. Hur kan du söka efter text i flera PDF-filer?
  7. Hur kan du göra en sökning i en pdf-fil?

Varför kan jag inte söka i pdf?

  • Det gick inte att söka efter text i en PDF-fil efter uppdateringen av Acrobat DC eller Acrobat Reader DC till den senaste versionen. Endast på Windows.
  • Lösning 1: uppdatera Acrobat eller Acrobat Reader till den senaste korrigeringen.
  • Lösning 2: aktivera PDF-indexet med registernyckeln bFallbackOnix32.

Kan man söka i PDF?

Du kan öppna en PDF eller annat dokument i Förhandsvisning och sedan söka efter ord och andra teckenkombinationer. Öppna en PDF i appen Förhandsvisning på datorn. Skriv ett ord eller en fras i sökfältet i verktygsfältet i Förhandsvisning (du kanske måste ändra storlek på fönstret för att se det).

Hur söker man i ett dokument?

Du kan söka efter och ersätta ord i ett dokument, ett kalkylblad eller en presentation med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer. Du kan också söka i en fil med kortkommandot Ctrl + f (⌘ + f på en Mac).

Hur ska du söka efter PDF-dokument i Acrobat?

Skriv den text som du vill söka efter och välj sedan Öppna fullständig sökning på snabbmenyn i Acrobat. Skriv söktexten i fönstret Sök. Markera Alla PDF-dokument i fönstret Sök. Välj Leta efter plats, på snabbmenyn precis nedanför detta alternativ.

Hur kan du exportera en pdf till Acrobat?

Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Exportera PDF. De format som du kan exportera PDF-filen till visas. Välj det format till vilket du vill exportera PDF-filen.

Hur kan du söka efter text i flera PDF-filer?

Söka efter text i flera PDF-filer. Med fönstret Sök kan du söka efter söktermer i flera PDF-filer. Du kan t ex söka i alla PDF-filer på en specifik plats eller i en öppen PDF-portfölj. Alternativet Ersätt med är inte tillgängligt i sökfönstret.

Hur kan du göra en sökning i en pdf-fil?

Du kan söka efter specifika saker i PDF-filer. Du kan göra en enkel sökning, t ex söka efter en term i en enskild fil, eller göra en mer komplex sökning, där du söker efter olika typer av data i en eller flera PDF-filer. Du kan ersätta text selektivt. Du kan göra en sökning via antingen fönstret Sök eller verktygsfältet Sök.