:

Hur gör man en PDF till JPG?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en PDF till JPG?
  2. Hur konverterar du PDF till jpg?
  3. Hur kan du exportera en pdf till Acrobat?
  4. Hur kan du exportera en bildfil till Acrobat?
  5. Hur sparar du en pdf-fil i Acrobat?

Hur gör man en PDF till JPG?

Konvertera PDF till JPG med Acrobat

  1. Öppna PDF-filen i Acrobat.
  2. Klicka på verktyget Exportera PDF i den högra rutan.
  3. Välja Bild som exportformat och sedan JPEG.
  4. Klicka på Exportera. Dialogrutan Spara som visas.
  5. Välj platsen där du vill spara filen och klicka på Spara.

Hur konverterar du PDF till jpg?

Så här konverterar du PDF till JPG: Öppna PDF-filen i Acrobat. Klicka på verktyget Exportera PDF i den högra rutan. Välja Bild som exportformat och sedan JPEG. Klicka på Exportera. Dialogrutan Spara som visas. Välj platsen där du vill spara filen och klicka på Spara. Varje sida i PDF-filen sparas som en separat JPEG-fil.

Hur kan du exportera en pdf till Acrobat?

Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Exportera PDF. De format som du kan exportera PDF-filen till visas. Välj det format till vilket du vill exportera PDF-filen.

Hur kan du exportera en bildfil till Acrobat?

Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Exportera PDF. De format som du kan exportera PDF-filen till visas. Klicka på Bild och välj sedan det bildfilformat som du vill spara bilderna med. Välj det format i vilket du vill spara de exporterade bilderna. Klicka på ikonen för att konfigurera konverteringsinställningarna för det valda filformatet.

Hur sparar du en pdf-fil i Acrobat?

Öppna PDF-filen i Acrobat. Klicka på verktyget Exportera PDF i den högra rutan. Välja Bild som exportformat och sedan JPEG. Klicka på Exportera. Dialogrutan Spara som visas. Välj platsen där du vill spara filen och klicka på Spara. Varje sida i PDF-filen sparas som en separat JPEG-fil.