:

Vad gäller vid Inkonvertering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid Inkonvertering?
  2. Hur räknar jag ut mina LAS dagar?
  3. Hur många dagar måste man jobba för att bli inlasad?
  4. Vad innebär den nya LAS lagen?
  5. Vad krävs för att bli inlasad?
  6. Vad är Lastid?
  7. Vad är Utlasning?
  8. Vad händer med nya LAS?

Vad gäller vid Inkonvertering?

Konverteringen till en tillsvidareanställning sker när: en medarbetare haft en eller flera allmänna visstidsanställningar och den sammanlagda anställningstiden överstiger 720 dagar (2 år) under de fem senaste kalenderåren, eller när.

Hur räknar jag ut mina LAS dagar?

Varje arbetad dag räknas som en dag enligt Las oavsett om du jobbat två eller tio timmar. Om du har ett sommarvikariat om tre månader så räknas varje dag, även arbetsfria dagar/helger, in i anställningstiden.

Hur många dagar måste man jobba för att bli inlasad?

Hur många LAS-dagar krävs innan jag kan få en fast anställning? För att en tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning behöver du ha varit anställd på en allmän visstidsanställning i 731 dagar, eller på ett vikariat i 731 dagar. De olika anställningsformerna räknas enligt lagen separat.

Vad innebär den nya LAS lagen?

Det föreslås att arbetsgivare som vill omreglera arbetstagares sysselsättningsgrad, s.k. hyvling, ska följa särskilda turordningsregler om det finns flera arbetstagare med lika arbete: Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid.

Vad krävs för att bli inlasad?

Inlasad blir du om du har en tidsbegränsad anställning som automatiskt övergår i en tillsvidareanställning. Det sker efter två års anställning oavsett hur många tidsbestämda anställningar du haft på arbetsplatsen. Som princip gäller samma villkor om till exempel lön och befattning när din tjänst omvandlas.

Vad är Lastid?

Har personen varit anställd på vikariat eller allmän visstidsanställning med varandra påföljande anställningar, som inträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, så är det inom den perioden du räknar den totala anställningstiden på allmän visstidsanställning.

Vad är Utlasning?

Tips vid så kallad "utlasning" Det innebär att när du börjar närma dig gränsen för inlasning (12 månader), så erbjuds du inte fortsatt anställning, även om det finns fler visstidsanställningar att erbjuda.

Vad händer med nya LAS?

LAS-uppgörelsen på väg att bli lag Regeringen har skickat sitt förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd till Lagrådet. Efter deras granskning kommer regeringen att lägga en proposition till Riksdagen. Om allt går enligt planerna träder den nya lagen i kraft den .