:

Hur många dagar rätta tenta SU?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många dagar rätta tenta SU?
  2. Kan man få VG på en omtenta?
  3. Hur lång tid tar det att rätta tenta Liu?
  4. Är seminarier obligatoriska SU?
  5. Vad kostar en tenta?

Hur många dagar rätta tenta SU?

När är min tentamen färdigrättad? Tentamensresultaten anslås senast tre veckor efter tentamen.

Kan man få VG på en omtenta?

Studenter kan få VG vid omtenta ifall första salstentamen var U, (OBS! Detta gäller inte för inlämningsuppgifter och hemtentamen). Omtenta från G till VG godkänns inte (s.k. plussning). VG på hel kurs ges om studenten har fått VG på mer än 50% av de hp som genererar VG.

Hur lång tid tar det att rätta tenta Liu?

En examinationsuppgift ska vara rättad, betygsatt och attesterad i Ladok senast 15 arbetsdagar från examinationstillfället och mer än 10 arbetsdagar före omexamination. Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.4 Rättningstid.

Är seminarier obligatoriska SU?

Vid frånvaro från mer än två (2) obligatoriska seminarier anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle (vänligen kontakta i så fall kursadministratör för mer information och anmälan).

Vad kostar en tenta?

Kostar det något att hämta ut tentan? – Att hämta ut originalet av din egen tenta kostar ingenting. Vill du däremot ha kopior av en tenta är sida 1-9 är gratis, medan 10 sidor eller mer kostar 50 kr plus 2 kr/sida. Exempel: att hämta ut en tenta på 12 sidor kostar 50 + 12 x 2 = 74 kronor.