:

I vilka länder är könsstympning lagligt?

Innehållsförteckning:

 1. I vilka länder är könsstympning lagligt?
 2. Vilka följder får kvinnlig könsstympning?
 3. Hur går en kvinnlig omskärelse till?
 4. I vilka områden i världen förekommer fortfarande kvinnlig könsstympning?
 5. Vilka konsekvenser har könsstympning på flickor fysisk och psykisk?
 6. Hur ser en omskuren vagina ut?

I vilka länder är könsstympning lagligt?

AFRIKA
Fler än 80 % av kvinnorna
Niger5 %
Nigeria19–25 %
Tanzania18 %

Vilka följder får kvinnlig könsstympning?

Kvinnlig könsstympning kan innebära allvarliga konsekvenser i form av bland annat kraftig blödning, problem med att kissa, cystor, infektioner, komplikationer vid förlossning, ökad risk för barnadödlighet, och spridning av hiv.

Hur går en kvinnlig omskärelse till?

Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. Borttagande av förhuden runt klitoris och/eller del av eller hela klitoris.

I vilka områden i världen förekommer fortfarande kvinnlig könsstympning?

En av dessa sedvänjor är kvinnlig könsstympning. Könsstympning av flickor förekommer på många håll runt om i världen och omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år. De länder där flest flickor utsätts för övergreppet är Somalia (97 %), Guinea (92 %), Djibouti (88 %) och Mali (86 %).

Vilka konsekvenser har könsstympning på flickor fysisk och psykisk?

Alla typer av könsstympning kan orsaka fysiska, sexuella, psykiska och sociala besvär.

 • Urinvägsbesvär och infektioner. ...
 • Sex och samlevnad. ...
 • Menstruationsbesvär. ...
 • Obstetriska komplikationer. ...
 • Cystor i vulva. ...
 • Psykiska och psykosociala problem.

Hur ser en omskuren vagina ut?

Typ 3 innebär att blygdläpparna har skurits av och sytts ihop så att så att öppningen till bakomliggande slidöppning har blivit trång. En mindre öppning lämnas för att kiss och mensblod ska kunna komma ut. Ofta har även klitoristoppen skurits bort. Typ 3 kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse.