:

Vad innebär en specialiserad sökning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär en specialiserad sökning?
  2. Vad innebär ämnesordssökning?
  3. Vad innebär manuell sökning?
  4. Vad är Blocksökning?
  5. Vad är en Ämnesordlista?

Vad innebär en specialiserad sökning?

Fritextsökning och specialiserad sökning: det finns två sätt att söka i en databas eller katalog: fritextsökning och specialiserad sökning. När man skriver in ett ord i sökrutan och klickar på sök gör du en fritextsökning. Specialiserad sökning används när man vill göra en noggrann sökning.

Vad innebär ämnesordssökning?

När du söker litteratur om ett ämne gäller det att hitta bra sökord. Utgå från ditt ämne och skriv ner viktiga ord och lämpliga synonymer, även engelska motsvarigheter. Många databaser har ämnesord (subjects /key words /descriptors) som används för att beskriva dokumentens innehåll.

Vad innebär manuell sökning?

Genom att titta i olika publikationers referenslistor kan du få tips på nya källor som du kan använda i ditt arbete. Detta kallas för manuell sökning eller kedjesökning. I citeringsdatabaser som Scopus och Web of Science kan du även se vem som har refererat till källan.

Vad är Blocksökning?

Blocksökning är en metod för att strukturera din sökning. Du behöver använda ett sökverktyg som förstår booleanska operatorer och helst ger dig möjligheten att använda flera rader (fungerar i de flesta bibliografiska databaser).

Vad är en Ämnesordlista?

En ämnesordlista kan beskrivas som en ordbok med medicinska termer. De flesta medicinska databaser har en ämnesordlista, men de kan ha olika namn. Några exempel är MeSH, Thesaurus eller Subject Headings.