:

Vad är en tillflyktsort?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en tillflyktsort?
  2. Vad betyder ordet fristad?
  3. Vad är en skalk?
  4. Vad är en telning?
  5. Kan skalk vara?
  6. Vad är en skälm?

Vad är en tillflyktsort?

Betydelse: Ställe, dit man flyr, för att der finna skydd.

Vad betyder ordet fristad?

Betydelse: Ort, der förbrytare, gäldenärer och förföljde äga en skyddande tillflykt; figurativt: skydd, tillflykt.

Vad är en skalk?

skalk i ordbok från 1870 Betydelse: Illistig bedragare, och brukas ofta i hvardagsspråket skämtvis.

Vad är en telning?

Telning betyder ungefär detsamma som barn eller skott.

Kan skalk vara?

Grundbetydelse var 'tjänare' (jämför marskalk), varav: 'person med slaviskt eller underdånigt sinnelag' ;> 'lågsinnad, dålig människa, skurk'. Den nuvarande mildare betydelse (jämför Serenius 1741: 'Du lilla skalk') har uppstått i skämtsam ironisk användning såsom hos skälm o.

Vad är en skälm?

Betydelse: Illistig bedragare.