:

Hur kan man se var man är listad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man se var man är listad?
  2. Vad betyder mitt provsvar?
  3. Hur många vårdcentraler finns det i Västra Götaland?
  4. Vad innebär det att lista sig på en vårdcentral?
  5. Hur lång tid tar det att byta vårdcentral?

Hur kan man se var man är listad?

För att få veta vilken vårdcentral du är listadkan du logga in på “Mina sidor” här på Vården.se. För att lista dig kontaktar du den vårdcentral där du vill vara listad. Du kan antingen lista dig digitalt eller genom att fylla i en blankett.

Vad betyder mitt provsvar?

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen. Negativt provsvar för covid-19? Ditt provsvar visar att du inte har covid-19, vad ska du tänka på nu?

Hur många vårdcentraler finns det i Västra Götaland?

I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler varav drygt hälften drivs av Västra Götalandsregionen i förvaltningen Närhälsans regi. Resterande vårdcentraler drivs privat och som invånare i Västra Götaland är man fri att välja vilken godkänd vårdcentral manvill.

Vad innebär det att lista sig på en vårdcentral?

Att välja vårdcentral innebär att du aktivt väljer vilken vårdcentral du vill tillhöra. Det kallas listning. Att vara listad innebär att du betalar en lägre patientavgift när du besöker din vårdcentral eller Närhälsan Online. Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja vårdcentral.

Hur lång tid tar det att byta vårdcentral?

Hur lång tid tar det att byta vårdcentral? Det tar bara någon minut för dig fylla i uppgifterna som behövs för att göra bytet. Det tar ytterligare någon dag innan ditt val syns hos vårdcentralen.