:

Vad står Mmsi för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad står Mmsi för?
  2. Vad är anropssignal VHF?
  3. Vem ger ut Anropssignaler?
  4. Vad krävs för att få använda en VHF eller VHF DSC i svenskägd båt?
  5. Hur man talar i radio?
  6. Vad betyder radio Caesar?

Vad står Mmsi för?

Maritime Mobile Service Identifier (MMSI) är ett nummer som identifierar fartyget vid kommunikation. MMSI består av nio siffror och för svenska fartyg börjar det med 2. Alla fartyg som har Digital Selective Call (DSC), programmeras med fartygets MMSI, så att de kan identifieras.

Vad är anropssignal VHF?

VHF-radio ombord Det innebär att man kan kommunicera direkt med andra fartyg i närheten samt ha direktkontakt med sjöräddningen, kustradion, VTS-centralerna, lotsar, brovakter, slussvater mm. samt ha tillgång till det landbaserade telefonnätet via Stockholmradio.

Vem ger ut Anropssignaler?

Sveriges sändareamatörer (SSA) har sedan den 8 december 2011 givits rätten att fördela anropssignaler för radioamatörer dels till sina egna medlemmar och dels till de övriga organisationer som har möjlighet att efter godkänt prov utfärda amatörradiocertifikat med anropssignal.

Vad krävs för att få använda en VHF eller VHF DSC i svenskägd båt?

För att få använda VHF till sjöss behöver du ett så kallat SRC-certifikat (short range certificate). För att erhålla ett SRC-certifikat ska den sökande ha fyllt minst 15 år och testats av en NFB-auktoriserad förhörsförrättare.

Hur man talar i radio?

Tryck = Håll in PTT knappen en stund innan du talar, annars försvinner första biten av meddelandet. Tala = Säg det du skall säga, håll sändningen kort, samt följ de regler för hur man talarradion. Tala tydligt, artikulera gärna. Innan kontakt upprättats enligt ovan skickas inga meddelanden.

Vad betyder radio Caesar?

Vidare finns den klassiska stavningen Cæsar som antyder ett uttal med Ä-liknande ljud i första stavelsen snarare än ett E-ljud. Det är alltså en hel rad av oklarheter som var och en för sig kan ge upphov till förväxlingar, såväl i riktningen Z/C som C/Z. Risken för missförstånd är sålunda stor.