:

Hur beräknar man radie i en cirkelsektor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur beräknar man radie i en cirkelsektor?
  2. Kan avse radie?
  3. Vad är cirkels area för en cirkel?
  4. Hur stor är cirkelns area?
  5. Vad är Cirkelsektorns area?

Hur beräknar man radie i en cirkelsektor?

Räkna ut en cirkelsektorns area Cirkelns area = π x radien x radien. Här väljer vi att avrunda π ≈ 3. Vi beräknar hela cirkelns area: 3 x 3cm x 3cm = 27 cm². Den här cirkelsektorns area är hälften av cirkelns area vilket är detsamma som 27/2 = 13,5 cm².

Kan avse radie?

radie, t. ex. 1842, väl en nybildning till plural radier, 1820 (efter nyhögtyska plural radien), förr i stället radius = danska radius och så vidare, av latin radius, stav, hjuleker; stråle, varav franska rai, vartill avledning rayon, stråle, eker, avdelning, varifrån svenska räjong. Jämför radium.

Vad är cirkels area för en cirkel?

Vi använder oss av formeln för en cirkels area: A = π ⋅ r 2 = π ⋅ 4 2 c m 2 = 16 π c m 2 ≈ 50, 3 c m 2 Cirkelns area är alltså ungefär 50,3 cm 2.

Hur stor är cirkelns area?

I själva verket är cirkelns area lite drygt tre gånger så stor som arean av de små kvadraterna, som vi markerade i figuren. Närmare bestämt är cirkelns area π gånger större än de små kvadraternas area: A c i r k e l = π ⋅ r ⋅ r = π r 2. Den här formeln för en cirkels area kan vi använda för alla cirklar.

Vad är Cirkelsektorns area?

Cirkelsektorns area är alltså ungefär 52,3 cm 2. Medelpunktsvinkeln 60° utgör en sjättedel av ett helt varv (360°). Det innebär också att vår cirkelsektors area utgör andelen en sjättedel av den hela cirkelns area.