:

Vad gör samordnande konjunktioner?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör samordnande konjunktioner?
  2. Kan samordnande konjunktion vara?
  3. När konjunktion?
  4. Vad gör man när man Komparerar ett adjektiv?
  5. Är sedan ett bindeord?
  6. När var hur ordklass?
  7. Är sedan Bisatsinledare?
  8. När vilken ordklass?

Vad gör samordnande konjunktioner?

De samordnande konjunktionerna används för att samordna två eller flera led av ett visst slag till ett led av samma slag. Uttrycken inom parentes nedan kan i viss utsträckning fungera som konjunktioner. De samordnande konjunktionerna i svenskan är: additiva: och, samt (såväl som, respektive, plus, inklusive)

Kan samordnande konjunktion vara?

Konjunktionerna kan vara samordnande eller underordnande. Exempel på samordnande konjunktioner är och, men , eller, för, Exempel på underordnande konjunktioner är så att, om, eftersom, som, medan, innan. De samordnande konjunktionerna sammanbinder satser med samma status, t ex huvudsats och huvudsats.

När konjunktion?

"När" är en underordnande konjunktion (subjunktion). Både katten och hunden frös. "Både och" är en samordnande konjunktion. Yngve var inte arg utan ledsen.

Vad gör man när man Komparerar ett adjektiv?

En komparation av adjektivet gör man oftast genom att lägga till ändelserna – are och – ast. Nils är svag, men Per är svag-are och Bill är svag-ast.

Är sedan ett bindeord?

"Bindeord" är ord vi använder för att binda samman satser och satsdelar av samma slag i vår kommunikation. Dessa bindeord beskriver även förhållandet mellan satserna eller satsdelarna. De tillhör ingen satsdel. Exempel på bindeord är "och", "samt", "eller", "men", "utan", "för", "ty".

När var hur ordklass?

Ordklass: adverb. Ordet "när" uttrycker att någon vill veta tidpunkten för handlingen eller tillståndet.

Är sedan Bisatsinledare?

Ordet sedan kan vara både ett adverb, en preposition och en subjunktion (bisatsinledare). Sedan uttalas ofta sen, med kort vokal.

När vilken ordklass?

Ordklass: adverb. Ordet "när" uttrycker att någon vill veta tidpunkten för handlingen eller tillståndet.