:

Hur fyller man IK 10?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fyller man IK 10?
  2. Vad är K 10?
  3. När får man tillbaka på skatten K10?
  4. Hur rättar man K10?
  5. När får man skatteåterbäring 2022 vid ändring?

Hur fyller man IK 10?

Hur fyller man i K10? På deklarationsblanketten ska du fylla i gränsbeloppet, vilket alltså är det belopp som styr hur stor del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som ska beskattas till 20%. Det finns två olika sätt att räkna ut gränsbeloppet på och du får välja den regel som ger högst gränsbelopp: 1.

Vad är K 10?

Regelverket som reglerar hur aktieutdelning och kapitalvinst (vinst från aktieförsäljning) beskattas hos ägare till fåmansbolag heter 3:12 reglerna. Avsikten med reglerna är att bestämma om utdelningen eller kapitalvinsten skall beskattas som inkomst av kapital eller tjänst.

När får man tillbaka på skatten K10?

Lämna din inkomstdeklaration Lämna in din deklaration och din K10-bilaga. Lämnar du in dem senast den 2 maj kan du pengar tillbaka före midsommar. Då behöver du också ha anmält konto senast samma datum för att utbetalningen automatiskt.

Hur rättar man K10?

Har du däremot fått felaktigt skatteutfall tidigare år på grund av det felaktiga utdelningsutrymmet måste omprövning ske. Detta måste ske före utgången av femte året efter taxeringsåret. Den deklaration som lämnades 2015 kan du alltså begäran omprövning på till och med den 31 december 2020.

När får man skatteåterbäring 2022 vid ändring?

Den absolut sista dagen att deklarera är den 2 maj 2022. Den 30 mars 2022 är också ett bra datum att komma ihåg. Om du godkänner din deklaration digitalt, utan ändringar eller tillägg, kan du nämligen din skatteåterbäring redan den 5–8 april 2022.