:

Hur begär jag ut min journal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur begär jag ut min journal?
  2. Får man skriva namn i patientens journal?
  3. Hur kan jag se mina röntgenbilder på 1177?
  4. Vem får skriva i journal?
  5. Vad kostar Journalkopia?

Hur begär jag ut min journal?

Du kan beställa kopior av din egen journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster: Beställ journalkopia. Du kan också beställa kopior av din journal via en särskild beställningsblankett för journalkopior som du fyller i och skickar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Får man skriva namn i patientens journal?

Namnet på patienten skall inte skrivas i journalen utan skriv patienten. Detta underlättar om journalen behöver avidentifieras. De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

Hur kan jag se mina röntgenbilder på 1177?

När du beställer röntgenbilder läggs dessa på ett USB-minne. Detta kostar 75 kronor + portokostnad. Du kan läsa dina journaler på 1177.se, där finns journaler för de flesta vårdinrättningar från och med . Logga in på 1177.se för mer information.

Vem får skriva i journal?

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Den som inom den enskilda hälso- och sjukvården biträder en legitimerad yrkesutövare är också skyldig att föra journal.

Vad kostar Journalkopia?

När en patient begär ut sina journalkopior är avgiften maximerad till 300 kronor oavsett vilken hälso- och sjukvårdspersonal som fört journalen. Om en vårdgivare, efter upprättad vårdkontakt, bedömer att det finns behov av att rekvirera journalkopior ska detta göras efter patientens medgivande.