:

Hur går en rättsmedicinsk obduktion till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en rättsmedicinsk obduktion till?
  2. Hur blir man rättspsykiatriker?
  3. Vad kollas vid en obduktion?
  4. Hur blir man psykiatri läkare?
  5. Hur lång utbildning för rättsläkare?

Hur går en rättsmedicinsk obduktion till?

går en rättsmedicinsk obduktion till Obduktionen innefattar bland annat en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor. I nästan samtliga ärenden samarbetar vi med avdelningen för rättskemi och rättsgenetik för att göra kemiska analyser eller DNA-utredningar.

Hur blir man rättspsykiatriker?

För att bli rättspsykiater måste du som läkare först ha specialistexamen i basspecialiteten psykiatri. Därefter krävs minst 2,5 års tjänstgöring under handledning och att du uppfyller målen för specialistexamen för att kunna ansöka om att bli rättspsykiater.

Vad kollas vid en obduktion?

Den innefattar bland annat undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor. DNA-analyser kan förekomma. Rättsmedicinska obduktioner utförs vid någon av landets sex rättsmedicinska avdelningar. vid misstanke om fel och försummelse inom hälso- och sjukvården.

Hur blir man psykiatri läkare?

Enligt Svenska psykiatriska föreningen ska man först utbilda sig till läkare och sedan specialisera sig på psykiatri. Läkarutbildningen är på 5,5 år och sedan gör man allmäntjänstgöring, AT på 18-21 månader för att få läkarlicens.

Hur lång utbildning för rättsläkare?

Rättsmedicinalverket bedriver också kvalificerad yrkesutbildning. Den svenska specialistutbildningen för läkare inom rättsmedicin, vilken tar cirka fem år, sker till största delen inom verket. Specialistutbildningen för läkare inom rättspsykiatri tar två och ett halvt år.