:

Vad är ett Intäktskonto?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett Intäktskonto?
  2. Hur många Kontoklasser finns det?
  3. Vad innebär en kundfordran?
  4. Vad är en SRU kod?
  5. Hur bokför man Dagskassa?
  6. Hur räknas intäkt ut?

Vad är ett Intäktskonto?

Tillgångskonton – t ex bankkontot – ökar i debet och minskar i kredit. Skuldkonton – t ex banklån – ökar i kredit och minskar i debet. Intäktskonton – t ex försäljning – ökar i kredit och minskar i debet. Kostnadskonton – t ex varuinköp – ökar i debet och minskar i kredit.

Hur många Kontoklasser finns det?

Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser. Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader.

Vad innebär en kundfordran?

Med kundfordringar menas en säljares tillgodohavande hos en köpare, som oftast uppstår när säljaren utfärdar en faktura. Fordran upphör sedan när köparen betalar fakturan. I redovisningen betraktas kundfordringar som omsättningstillgångar och redovisas i bokslutet under rubriken Fordringar.

Vad är en SRU kod?

SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt Skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer.

Hur bokför man Dagskassa?

Du som säljer med dagskassa och har en kassarapport från ditt kassasystem kan bokföra detta som en transaktion om dagen. Detta bokförs enklast manuellt där du anger försäljningskonton, momskonton samt betalkonto (kassa, bankkonto eller kortbetalningar).

Hur räknas intäkt ut?

När ett företag har en inkomst, räknas denna som en intäkt från och med att själva arbetet är utfört, eller produkten som ska betalas har levererats. Skillnaden spelar i första hand roll för dig när intäkterna ska bokföras. När produkten är levererad bokförs en intäkt, oavsett om betalningen kommit in eller ej.